Björknässkolan i Nacka kommun

Nyheter

Information om blivande förskoleklasser på Björknässkolan höstterminen 2018. Läs mer...

Stängda veckor och planeringsdagar på fritidshemmen under sommaren 2018. Läs mer...

Följ oss på Facebook www.facebook.com/Bjorknasskolan

RSS Feed - Våra nyheter

Nyheter RSS 2.0 Nyheter RSS 2.0
Nyheter ATOM Nyheter ATOM

Schoolsoft

 

Schoolsoft hittar ni på adressen https://sms13.schoolsoft.se/nacka

 

Vi i skolledningen vill understryka vikten av att alla vårdnadshavare skaffar sig ett konto/registrerar sig i Schoolsoft och ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns där är aktuella. Det finns flera skäl till detta:

Det kommer att vara via Schoolsoft som vi hämtar kontaktuppgifter till elevernas vårdnadshavare - adress, telefonnummer och e-postadress. Det är viktigt att uppgifterna är aktuella för att vi ska ha möjlighet att nå vårdnadshavarna under skoldagen om det skulle behövas.

  • Via Schoolsoft får ni information om er dotter/sons frånvaro. Det är där ni frånvaroanmälan ert barn vid sjukdom, tandläkar- och läkarbesök. Ledighet måste sökas på separat blankett.
  • Via Schoolsoft kommer ni vara uppdaterade på er dotter/sons läxor, prov och vad de behandlar i de olika ämnena. Ni kommer också att kunna läsa om kommande händelser i kalendern eller under nyheter.
  • Via Schoolsoft får ni också tillgång till studierapporter med skriftliga omdömen om er dotter/sons studieresultat i samband med utvecklingsamtal.
  • All skriftlig information till vårdnadshavare sker direkt via Schoolsoft eller via e-post, t ex inbjudan till föräldramöten. Vi skickar inte brev fortsättningsvis via posten. Den vårdnadshavare som inte har tillgång till Internet ska kontakta skolans expedition och anmäla att man i stället önskar få information hemskickad via post. Ni når skolans expediton på telefon 08-718 85 00.
  • Samma elev kan kopplas till flera vårdnadshavare.

 

Manual för elever finns här.

Manual för vårdnadshavare finns här.

 

Med vänliga hälsningar

Skolledningen på Björknässkolan